การทำอาหารกาน ทำ อา-หาน
gaan tam aa-hăanTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish