การทำกับข้าวกาน ทำ กับ ข้าว
gaan tam gàp kâaoTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish