การถ่ายโอนความร้อนกาน ถ่าย โอน คฺวาม ร้อน
gaan tàai ohn kwaam rónTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish