การตัดเย็บเสื้อผ้ากาน ตัด เย็บ เสื้อ พ่า
gaan dtàt yép sêua pâaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish