การตรวจ

  • Transliteration
    gaan dtrùat
  • Thai Phonetic
    [ กาน ตฺรวด ]