การดีดสีตีเป่ากาน ดีด สี ตี เป่า
gaan dèet sĕe dtee bpào
 • Noun
  playing music

  Components

   • (prefix which converts a verb or adjective into an verbal noun)
   • [to] flick ; flip ; tap (the fingers)
  • sĕe
   • [to] rub ; scrape ; graze
  • dtee
   • [to] hit ; beat ; strike
   • [to] blowTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish