การดำเนินการแก้ปัญหากาน-ดำ-เนิน-กาน แก้ ปัน-หา
gaan-dam-nern-gaan gâe bpan-hăaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish