การดำเนิน

  • Transliteration
    gaan dam-nern
  • Thai Phonetic
    [ กาน ดำ-เนิน ]