การใช้งานคอมพิวเตอร์กาน-ไช้-งาน คอม-พิว-เต้อ
gaan-chái-ngaan kom-piw-dtêrTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish