การใช้เครื่องหมายวรรคตอนกาน ไช้ เคฺรื่อง หฺมาย วัก-ตอน
gaan chái krêuang măai wák-dtonTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish