การใช้

  • Transliteration
    gaan chái
  • Thai Phonetic
    [ กาน ไช้ ]