การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกาน-จัด-กาน ซับ-พะ-ยา-กอน ทำ-มะ-ชาด
gaan-jàt-gaan sáp-pá-yaa-gon tam-má-châatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish