การค้นคว้าวิจัยกาน ค้น คฺว้า วิ-ไจ
gaan kón kwáa wí-jaiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish