การเขียนแผนที่กาน เขียน แผน-ที่
gaan kĭan păen-têeTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish