thai2english logo

การ

 • Transliteration
  gaan
 • Thai Phonetic
  [ กาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • การที่ชอบคุณมันน่าดูถูกนักเหรอคะ
  gaan têe chôp kun man nâa doo tòok nák rĕr ká
  Is liking you so insulting ?
 • คุณเข้าใจผมไหม · การโกหก
  kun kâo jai pŏm măi · gaan goh-hòk
  You understand me ? Lying.
 • คุณจะรู้การหายตัว
  kun jà róo gaan hăai dtuua
  You know how to disappear.
 • หรือการติดสินบน
  rĕu gaan dtìt sĭn bon
  Or the corrupt.
 • คุณก็แค่ไม่ชอบการเจ็บปวดเท่านั้นแหละ
  kun gôr kâe mâi chôp gaan jèp bpùuat tâo nán làe
  You just dislike being hurt.
 • ไปดูการแข่งฟุตบอลกับฉัน
  bpai doo gaan kàeng fút bon gàp chăn
  Watch soccer with me.