กะโหลกมะพร้าว

  • Transliteration
    gà-lòhk-má-práao
  • Thai Phonetic
    [ กะ-โหฺลก-มะ-พฺร้าว ]