กะโหลก

  • Transliteration
    gà-lòhk
  • Thai Phonetic
    [ กะ-โหฺลก ]