thai2english logo

กะ

 • Transliteration
 • Thai Phonetic
  [ กะ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • หยั่งกะโชว์แก้ผ้าเลย
  yàng gà choh gâe pâa loiie
  It looked like a strip show.
 • คุณยังหงุดหงิดกะมันอยู่อีกหรือเปล่า
  kun yang ngùt-ngìt gà man yòo èek rĕu bplào
  Are you still upset over it ?
 • กะแล้วเชียว
  gà láew chiieow
  As I thought.
 • ฉันกะแล้วเชียวว่ามันจะต้องเกิดขึ้น
  chăn gà láew chiieow wâa man jà dtông gèrt kêun
  I knew this would happen.
 • กะแล้วเชียว
  gà láew chiieow
  As I had thought.
 • ฉันกะแล้ว
  chăn gà láew
  I knew it.