ก่อนอาหาร

  • Transliteration
    gòn aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ก่อน อา-หาน ]