thai2english logo

ก่อนที่

 • Transliteration
  gòn têe
 • Thai Phonetic
  [ ก่อน ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • รดน้ำซะก่อนที่มันจะตายล่ะ
  rót náam sá gòn têe man jà dtaai lâ
  Water it before it dies.
 • ก่อนที่ฉันจะเริ่มเกลียดคุณ
  gòn têe chăn jà rêrm glìiat kun
  Before I start hating you.