thai2english-logo
search

ก้อน

 • Transliteration
  gôn
 • Thai Phonetic
  [ ก้อน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มองผ่านก้อนเนื้อ
  mong pàan gôn néua
  Look past the flesh.
 • ก้อนอะไรมาอยู่ตรงนี่เนี่ย
  gôn à-rai maa yòo dtrong nêe nîa
  What's this over here ?
 • หยกแดงสองก้อนเป็นไง
  yòk daeng-sŏng-gôn bpen ngai
  How about two red jades ?