กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดนกอง บัน-ชา กาน ตำ-หฺรวด ตฺระ-เวน ชาย แดน
gong ban-chaa gaan dtam-rùat dtrà-wayn chaai daenTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish