กองบังคับการฝึกพิเศษกอง-บัง-คับ-กาน ฝึก พิ-เสด
gong-bang-káp-gaan fèuk pí-sàytTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish