กองทุนสงเคราะห์

  • Transliteration
    gong tun sŏng krór
  • Thai Phonetic
    [ กอง ทุน สง เคฺราะ ]