กล้ามเนื้อหัวใจ

  • Transliteration
    glâam néua hŭa jai
  • Thai Phonetic
    [ กฺล้าม เนื้อ หัว ไจ ]