กลับหัวกลับหาง

  • Transliteration
    glàp hŭa glàp hăang
  • Thai Phonetic
    [ กฺลับ หัว กฺลับ หาง ]