กลับหัว

  • Transliteration
    glàp hŭa
  • Thai Phonetic
    [ กฺลับ-หัว ]