กลับ

  • Transliteration
    glàp
  • Thai Phonetic
    [ กฺลับ ]