กลับ

 • Transliteration
  glàp
 • Thai Phonetic
  [ กฺลับ ]

Example Sentences

 • ให้ผมพาคุณกลับบ้าเถอะ
  hâi pŏm paa kun glàp bâa น tùh
  Let me take you home.
 • ฉันไปล่ะ · จะกลับบ้านเหรอ
  chăn bpai lâ · jà glàp bâan rĕr
  I am going. Home ?
 • ฉันจะกลับแล้ว · คุณจะกลับหรือยัง
  chăn jà glàp láew · kun jà glàp rĕu yang
  I am going. Are you going ?
 • ฉันจะกลับแล้ว · คุณจะกลับหรือยัง
  chăn jà glàp láew · kun jà glàp rĕu yang
  I am going. Are you going ?
 • กลับมายังแสงสว่าง
  glàp maa-yang săeng sà-wàang
  Come back to the light.
 • เราจะกลับไป
  rao jà glàp bpai
  We are going back.