กล้วย

  • Transliteration
    glûay
  • Thai Phonetic
    [ กฺล้วย ]