กฤษฎีกา

  • Transliteration
    grìt-sà-dee-gaa
  • Thai Phonetic
    [ กฺริด-สะ-ดี-กา ]