กระสุน

  • Transliteration
    grà-sŭn
  • Thai Phonetic
    [ กฺระ-สุน ]