thai2english-logo
search

กระสุน

 • Transliteration
  grà-sŭn
 • Thai Phonetic
  [ กฺระ-สุน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • กระสุนไปไกลได้แค่ไหนคะ
  grà-sŭn bpai glai dâai kâe năi ká
  How far can bullets go ?
 • คุณต้องนับกระสุนเสมอ
  kun dtông náp grà-sŭn sà-mĕr
  Always count your bullets.
 • กระสุนเป็นฟันมนุษย์
  grà-sŭn bpen fan má-nút
  The bullets are human teeth.