กระเป๋า

 • Transliteration
  grà-bpăo
 • Thai Phonetic
  [ กฺระ-เป๋า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • กระเป๋าฉันอยู่กับคุณไหม
  grà-bpăo chăn yòo gàp kun măi
  You got my bag ?
 • อยู่ในกระเป๋าฉัน
  yòo nai grà-bpăo chăn
  It was in my pocket.
 • กระเป๋าคุณอยู่ในนั้นแหละ
  grà-bpăo kun yòo nai nán làe
  Your bag is in there.
 • เปิดกระเป๋าสิ
  bpèrt grà-bpăo sì
  Open your bag.
 • กระเป๋าของคุณอยู่ในนั้น
  grà-bpăo kŏng kun yòo nai nán
  Your bag is in there.
 • ใช่แล้ว · นี่ไงกระเป๋าเขา
  châi láew · nêe ngai grà-bpăo kăo
  It is. This is his bag.