กระบวนการ

  • Transliteration
    grà-buan gaan
  • Thai Phonetic
    [ กฺระ-บวน กาน ]