กระนั้น

  • Transliteration
    grà-nán
  • Thai Phonetic
    [ กฺระ-นั้น ]