กรรมการหญิง

  • Transliteration
    gam-má-gaan yĭng
  • Thai Phonetic
    [ กำ-มะ-กาน หฺยิง ]