กรรมการ

  • Transliteration
    gam-má-gaan
  • Thai Phonetic
    [ กำ-มะ-กาน ]