กรรม

  • Transliteration
    gam
  • Thai Phonetic
    [ กำ ]