กรมธรรม์

  • Transliteration
    grom-má-tan
  • Thai Phonetic
    [ กฺรม-มะ-ทัน ]