กรมเจ้าท่า

 • Transliteration
  grom jâo tâa
 • Thai Phonetic
  [ กฺรม-เจ้า-ท่า ]
 • 1
  [ Noun ]
  Harbour Department
  Components