กรดแอสคอร์บิกกฺรด-แอ๊ด-คอ-บิก
gròt-áet-kor-bìk
  • Noun
    ascorbic acid

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish