ก้มหัว

 • Transliteration
  gôm hŭa
 • Thai Phonetic
  [ ก้ม หัว ]

Example Sentences

 • แล้วก็ก้มหัวลง
  láew gôr gôm hŭa long
  Put your head down.
 • มานี่ · ก้มหัวลง
  maa nêe · gôm hŭa long
  Come here. Lower your head.
 • ทุกคนก้มหัวลง
  túk kon gôm hŭa long
  Bow your heads everyone.
 • ก้มหัวลง · ไอ้เลว
  gôm hŭa long · âi leo
  Head down, you sucker.