กฎหมายสารบัญญัติกด หฺมาย สา-ระ-บัน ยัด
gòt măai săa-rá-ban yátTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish