ต้นปาล์มหางจิ้งจอกต้น ปาม หาง จิ้ง-จอก
dtôn bpaam hăang jîng-jòk
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish