อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอา-นา จัก กฺรุง สี อะ-ยุด-ทะ-ยา
aa-naa jàk grung sĕe a-yút-tá-yaa
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide