หมายเลขบัตรประชาชนหฺมาย เลก บัด ปฺระ-ชา ชน
măai lâyk bàt bprà-chaa chon
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide