หนังสือรับรองการทำประโยชน์หฺนัง-สือ รับ รอง กาน ทำ ปฺระ-โหฺยด
năng-sĕu ráp rong gaan tam bprà-yòht
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide