สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำ-นัก-งาน คะ-นะ กำ-มะ-กาน กาน สึก-สา แห่ง ชาด
săm-nák-ngaan ká-ná gam-má-gaan gaan sèuk-săa hàeng châat

Sounds similar to    About the redesign
    Advertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
    Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.