สมุดบัญชีคุมเงินสดสะ-หฺมุด-บัน-ชี คุม เงิน สด
sà-mùt-ban-chee kum ngern sòt
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish