วิธีดำเนินการวิ-ที ดำ-เนิน กาน
wí-tee dam-nern gaan
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide