วิธีการทางวิทยาศาสตร์วิ-ที กาน ทาง วิด-ทะ-ยา สาด
wí-tee gaan taang wít-tá-yaa sàat

Sounds similar to    About the redesign
    Advertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
    Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.