วิธีการทางวิทยาศาสตร์วิ-ที กาน ทาง วิด-ทะ-ยา สาด
wí-tee gaan taang wít-tá-yaa sàat
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide